Краматорська районна рада
Донецька область
gov.ua Місцеве самоврядування України
  Пошук

Увага! Конкурс з визначення офіційної символіки Краматорського району

Дата: 01.07.2021 09:29
Кількість переглядів: 75

Про оголошення конкурсу з визначення
офіційної символіки Краматорського району

Керуючись статтями 22, 43 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою збереження історичної та культурної спадщини, соціально-економічних та інших особливостей, звичаїв і традицій кожної територіальної громади, які увійшла до складу району, формування позитивного іміджу громади Краматорського району, промоцію культурного, економічного, наукового та соціального потенціалу району, забезпечення права жителів району в поширенні позитивних знань про район, розглянувши лист Краматорської районної державної адміністрації від 30.03.2021 № 167 та враховуючи висновки постійних депутатських комісій за напрямками діяльності, Краматорська районна рада,-

ВИРІШИЛА: 

 1. Оголосити конкурс з визначення офіційної символіки Краматорського району (Герба та Прапора) з 01липня по 31 серпня 2021 року.

2. Затвердити Положення про проведення конкурсу з визначення офіційної символіки Краматорського району згідно з додатком .

3.Доручити виконавчому апарату районної ради (ПЕТРУСЕНКО) оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Краматорської районної ради, на сторінці Краматорської районної ради в соціальних мережах, друкованих та електронних засобах масової інформації, що діють на території району.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, законності і правопорядку, прав людини, протидії корупції та інформаційно-комунікативних технологій ( ШИЯНЬ) та з питань соціального захисту населення, освіти, науки, охорони здоров’я, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики та туризму 
( ПАНЧЕНКО).


Голова районної ради                                                                        Сергій МОХОВИК

 

Додаток
до рішення районної ради
від ______________ №____


ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу з визначення офіційної символіки 
Краматорського району Донецької області 

І. Загальні положення

1.1. Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Краматорського району Донецької області (далі – Положення) визначає порядок, строки та умови проведення конкурсу на створення офіційної символіки Краматорського району, вимоги до його учасників, вимоги до конкурсних робіт.

1.2. Організатором конкурсу є Краматорська районна рада.

1.3. Конкурс проводиться в наступні етапи та строки:
1 етап – подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт – з 01.07.2021 по 31.08.2021, формування конкурсної комісії (два місяці);

2 етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання з них кращих – з 01.09.2021 по 09.09.2021;

3 етап – громадське обговорення конкурсних робіт ( представлення в ТГ, онлайн голосування на сайті районної ради – з 10.09.2021 по 10.10.2021;

4 етап – підбиття комісією по проведенню конкурсу з визначення офіційної символіки Краматорського району підсумків громадського обговорення та відбір кращих конкурсних робіт (не більше трьох) для подальшого визначення переможців сесією районної ради – до 01.11.2021;

5 етап – визначення Краматорською районною радою переможців конкурсу з визначення офіційної символіки Краматорського району  та затвердження нею офіційної символіки Краматорського району      - листопад 2021 року .

1.4. Конкурсні роботи, подані після закінчення терміну, зазначеного у пункті 1.3 цього Положення, а також ті, які не відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення, до участі у конкурсі не допускаються.

1.5. Краматорська районна рада залишає за собою право змінити строки проведення конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт, або у разі подання на конкурс робіт , які не відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення.

 

ІІ. Мета і завдання конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою:
- створення та визначення офіційної символіки Краматорського району – Герба  та Прапора, які будуть спрямовані на формування позитивного іміджу громади Краматорського району в Україні та за кордоном, промоцію культурного, економічного, наукового та соціального потенціалу району;
- забезпечення права жителів району у поширенні в Україні та у світі позитивних знань про район, його культурно-історичну спадщину та економіко-інвестиційний потенціал шляхом вибору кращого проекту символіки Краматорського району.

2.2. Завданнями конкурсу є:
- залучення максимальної кількості учасників до розробки офіційної символіки Краматорського району ;
- поширення інформації про Краматорський район, як одного з найбільших районів у Донецькій області, його економічну, культурну, історичну та туристичну сфери розвитку;
- популяризація Краматорського району на українській та міжнародній туристичній арені;
- пробудження у мешканців Краматорського району почуття патріотизму, поваги та любові до рідного краю, національної самосвідомості;
- розроблення та створення офіційної символіки Краматорського району (герба, прапора).

 

ІІІ. Порядок участі у конкурсі

3.1. У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

3.2. Участь у конкурсі безкоштовна.

3.3. Для участі у конкурсі особа подає заявку, зразок якої додається, та документи визначені розділом 5 цього Положення.

3.4. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних номінаціях.

3.5. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подальше редагування та використання з метою проведення конкурсу.

3.6. У разі надсилання конкурсних робіт електронною поштою учасник надсилає усі документи в електронному вигляді згідно з вимогами розділу 5 цього Положення.

 

ІV. Вимоги до конкурсних робіт

4.1. Вимоги до ескізу герба та прапора Краматорського району:
4.1.1. Ескіз герба Краматорського району повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А4, а також в електронному оцифрованому вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi;
Робота має бути виконана в кольорі.
4.1.2. Ескіз герба повинен відображати характерні особливості Краматорського району, містити малюнки або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати Краматорський район серед інших адміністративно територіальних одиниць України.
4.1.3. Ескіз прапора Краматорського району повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4, а також в електронному оцифрованому вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi;
Робота має бути виконана в кольорі.
4.1.4. На ескізі прапора має бути розміщений герб Краматорського району або його елементи, інші символи. Співвідношення сторін прапора має становити 2:3.
4.1.5.Проєкти ескізів прапора та герба Краматорського району повинні відповідати загальним вимогам геральдики та прапорництва, визначених в Методичних рекомендаціях з питань геральдики і прапорництва областей, районів, районів у містах та територіальних громад міст, селищ і сіл, схвалених Комісією державних нагород та геральдики при Президентові України.

 

V. Вимоги до комплекту конкурсних робіт

5.1. На конкурс зі створення ескізу герба та прапора Краматорського району учасник подає (надсилає) наступні документи:
- заявку на участь у конкурсі (зразок додається);
- кольорове зображення герба Краматорського району (на аркуші паперу формату А4 а також в електронному оцифрованому вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi;
- короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів (на аркуші паперу формату А4 а також в електронному вигляді у форматі doc, docx);
- кольорове зображення прапора Краматорського району (на аркуші паперу формату А4, а також в електронному вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi;
- короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А4, а також в електронному вигляді у форматі doc, docx.

 

VI. Порядок подачі конкурсних робіт

6.1. Конкурсні роботи подаються особисто учасником конкурсу або надсилаються поштою до Краматорської районної ради на адресу: 84122, Донецька область, Краматорський район, м. Слов’янськ, вул. Василівська , буд. 45.

6.2. Конкурсні роботи, що подаються в електронному вигляді, надсилаються на електронну скриньку : 44116268@mail.gov.ua з поміткою у назві теми листа «Герб та прапор Краматорського району» .

 

VII. Розгляд конкурсних пропозицій

7.1.  Для організації та проведення Конкурсу, а також оголошення його результатів розпорядженням голови районної ради утворюється та затверджується персональний та кількісний склад комісії по розгляду конкурсних пропозицій та визначенню переможців з розробки офіційної символіки Краматорського району (далі - Комісія). Комісія утворюється у складі від 17 до 25 осіб. До складу комісії входять депутати районної ради, представники Краматорської районної державної адміністрації (за згодою), представники територіальних громад, що входять до складу району (за поданням голів територіальних громад), представники громадських організацій (за власним бажанням на підставі особистої заяви).

7.2. Головними завданнями Комісії є:
7.2.1. забезпечення проведення Конкурсу;
7.2.2.визначення переможця Конкурсу та забезпечення висвітлення підсумків в засобах масової інформації.

7.3.Основною формою роботи Комісії є засідання.

7.4.Засідання Комісії є правомірним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від його складу.

7.5.Рішення Комісії приймається більшістю від присутніх членів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів, головуючий має право вирішального голосу.

7.6.Члени Комісії:
7.6.1. беруть участь в обговоренні, розгляді та співставленні конкурсних пропозицій і приймають рішення про визначення переможця (переможців) Конкурсу;
7.6.2. мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, поданим на Конкурс, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання Комісії;
7.6.3.зобов'язанні дотримуватися норм законодавства, об'єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції;
7.6.4. мають право відхилити конкурсну роботу, якщо вона не відповідає вимогам та основним засадам і принципам територіальної громади та чинному законодавству України;
7.6.5. залишають за собою право на співробітництво з учасниками, які розробили перспективні ескізи, щодо надання, в разі необхідності додаткової пояснювальної інформації;
7.6.6. мають право залучати до роботи експертів відповідного профілю.

 

VIIІ. Визначення переможців конкурсу

8.1.Комісія по визначенню переможців з розробки офіційної символіки Краматорського району проводить засідання щодо розгляду проєктів зображень (макетів) герба та прапора. За результатами засідання визначаються кращі роботи.

8.2. Кожен проєкт оцінюється за критеріями:
•    глибина висвітлення теми;
•    оригінальність розкриття теми;
•     зміст;
•    композиційна цілісність;
•    художня довершеність;
•    історична відповідність.

8.3. Комісія з визначення офіційної символіки Краматорського району має право звернутись до Українського Геральдичного Товариства з метою проведення геральдичної експертизи та запропонувати авторам доопрацювати проєкти.

8.4. Після закінчення Конкурсу комісія з визначення офіційної символіки Краматорського району  подає проєкти, які перемогли, на затвердження районною радою.

8.5. Після прийняття рішення на сесії районної ради про затвердження та їх офіційне оприлюднення на сайті районної ради, проєкти - переможці набувають статусу офіційних символів Краматорського району.

8.6. Автори проєктів, які визнані переможцями та їх проєкти набудуть статус офіційних символів району будуть мати право отримати грошову винагороду у розмірі 25000,00 гривень.

8.7. Комісія гарантує не використовувати та не передавати третім особам ескізи символіки, які були представлені на Конкурс, але не стали переможцями без дозволу авторів ескізів.

 

ІХ. Авторські права

9.1. Переможець Конкурсу зобов'язаний укласти з Краматорською районною радою договір про передачу виключних майнових авторських та суміжних прав на символіку.

9.2. Виключні майнові авторські та суміжні права, а саме виключне право на використання символіки переможця і виключне право на дозвіл або заборону використання символіки переможця передаються Краматорській районній раді.

9.3. У разі, якщо переможець Конкурсу протягом 5 днів з моменту оголошення результатів Конкурсу відмовляється укласти договір про передачу виключних майнових авторських та суміжних прав на символіку, Комісія визначає переможцем наступного за кількістю голосів учасника.

9.4. Краматорська районна рада не несе ніяких зобов'язань щодо будь-яких прав третьої сторони.

 

Форма заявки на участь у конкурсі (PDF)
 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь